Dětské skupiny chrpa a slunečnice

Od 1. listopadu 2019 byly zahájeny projekty 

 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015095   -  „Dětská skupina Slunečnice II. „
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015096   -  „Dětská skupina Chrpa II. „


Projekty budou ukončeny 30. dubna 2022.

Průběžně stále probíhá zápis do Dětských skupin Chrpa a Slunečnice.
Na volná místa se můžete informovat telefonicky.

 

Dětská skupina Chrpa a Dětská skupina Slunečnice

1.11. 2017 byly otevřeny veřejnosti Dětská skupina Chrpa a Dětská skupina Slunečnice,
na jejich vznik a provoz byla poskytnuta finanční podpora EU.
Projekty mají za cíl podpořit rodiny s dětmi z Hradce Králové a blízkého okolí
a pomoci jim ve sladění osobního a pracovního života.
Kapacita každé dětské skupiny je 12 dětí a na starost je mají dva odborní pracovníci.
 
Dětské skupiny
Datum zahájení realizace projektů Dětská skupina Chrpa
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006719 a Dětská skupina Slunečnice
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006715 je 1. 6. 2017
a termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2019.

Můžete nám kdykoliv zavolat a přijít se podívat.
Domluvíme se s Vámi, jaká je aktuálně volná kapacita v našich dětských skupinách.
Logo eu
 
 
 • Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí
 • Provozovatel dětských skupin
 • Centrum pěstounských rodin z. s.
  IČ 22762108

  Kancelář
  U Náhona 329/18
  503 01 Hradec Králové

  Sídlo
  Štefánikova 379/41
  500 11 Hradec Králové

   

Všechna práva vyhrazena copyright 2017 Dětské skupiny Created OMEGA WEB Czech.