Dětská skupina Slunečnice II.

Dětská skupina Slunečnice II. se nachází v prvním patře rodinného domu. Třída je vybavena dětským nábytkem a hračkami. Na spaní mají děti lehátka. Vedle třídy je sociální zařízení pro děti.
 
Hlavním cílem našeho školní vzdělávací plán v dětské skupině Slunečnice je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Chceme rozvíjet osobnost dítěte v celé jeho šíři, budeme podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, pěstovat u dítěte pravidelnou potřebu pohybu, zdravý životní styl, chceme rozvíjet jeho duševní vyrovnanost, spokojenost a citovost, budeme podporovat dítě v jeho přirozené snaze poznávat vše nové a vytvářet co nejlepší podmínky k chápání okolního světa v jeho širokých souvislostech, chceme učit dítě žít společně s ostatními, respektovat zvláštnosti některých lidí, chceme pomáhat dítěti orientovat se v základních normách a hodnotách naší společnosti a vytvářet podmínky postupnému přijímání těchto norem dítětem.
Profilace: pěstování kladného vztahu dětí k přírodě, její ochraně,
                sbližování dětí naší školy s dětmi i dospělými se speciálními potřebami,        
                utváření kladného vztahu ke svému městu,
                seznamování se s výpočetní technikou – vnímání počítačové techniky, jako 
                nezbytnou součást našeho života (předcházení závislosti na počítačích v 
                pozdějším věku)
Ve výchově a vzdělávání dětí mladších tří let se budou učitelky snažit o naplnění tří priorit
1.       úzce spolupracovat s rodinou a vytvářet podmínky pro zajištění organické 
provázanosti režimu jednoročního, dvouletého dítěte v rodině i mateřské škole,
2.       individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale zároveň je nepřetěžovat,
3.       vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti  
sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji osobnosti.
Učitelky se vyvarují nežádoucího poučování dětí, manipulativního jednání s dětmi a preferování zájmů dospělých nad zájmy dětí, naopak budou respektovat jejich specifické potřeby a zájmy.

Ke stažení:
files/Smlouva_DS_-_Slunenice_II_.pdf
files/DS_Slunenice_II__provozn_d_akt.pdf
files/pln_vchovy_a_pe_Slunenice_II_aktualizovan.pdf


 • Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí
 • Provozovatel dětských skupin
 • Centrum pěstounských rodin z. s.
  IČ 22762108

  Kancelář
  U Náhona 329/18
  503 01 Hradec Králové

  Sídlo
  Štefánikova 379/41
  500 11 Hradec Králové

   

Všechna práva vyhrazena copyright 2017 Dětské skupiny Created OMEGA WEB Czech.